Wsparcie dla Dworku

Fundusz Stypendialny można wesprzeć kierując środki na:
Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki, ul. Filtrowa 27, 02-057 Warszawa
Numer rachunku: 20 1160 2202 0000 0001 0311 7943.

Środki na Fundusz Remontowy należy kierować na rachunek, który był aktywy przy remoncie Dworku:
Stowarzyszenie Doskonalenia Umiejętności, ul. Marszałkowska 83 l. 6, 00-683 Warszawa
Numer rachunku: 28 1140 1010 0000 3818 7000 1002.

Menu